ଷଷ୍ଠିହାୟନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷଷ୍ଠିହାୟନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଷଷ୍ଠିନ୍=ଛଅ+ହାୟନ୍; ବର୍ଷ=ସେତେବେଳେ ହାତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟଃସ୍ଥ ହେବାରୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ହାତୀ ୧. Elephant.
୨. ଏକପ୍ରକାର ଧାନ — ୨. A kind of paddy.
୩. ଛଅ ବର୍ଷ — Six years

(ପ୍ରକୃତିବାଦ)