ଷୋଳ ପାଲା ଯାଚିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷୋଳ ପାଲା ଯାଚିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

[ଷୋଳ ପାଲା(ପୂଜା)ମନାସିବା—ଅନ୍ୟରୂପ]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପୁତ୍ରଲାଭାଦି କାମନାର ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ୧୬:ଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନାସିବା — To vow to perform ୧୬ offerings to Satyapīr on the fulfilment of one's particular wish.