ଷ୍କୃ ଡ୍ରାଇଭର୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଷ୍କୃ ଡ୍ରାଇଭର୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପେଚ କଣ୍ଟାକୁ ବୁଲାଇ ଛିଦ୍ରରେ ଭରତି କରିବା ଯନ୍ତ୍ର —Screw- driver.