ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳଣ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳଣ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ସଂକୀର୍ତ୍ତମ ମେଳ଼[ଳା]—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବା ବିଶେଷ ଉପଲକ୍ଷରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳଙ୍କର ସମ୍ମେଳନ — A gathering of more than one party of Saṁkīrttana chanters at a particu;ar place for competition or on some special occasion.