ସଂକେତ ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂକେତ ଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପ୍ରେରକକୁ ଚିହ୍ନିବାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦୂତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା —୧. To give a token of indentification to a messanger.
୨. ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ସଂକେତ ସ୍ଥଳ ନିରୂପଣ କରିବା — ୨. To appoint or assign a place of meeting between lovers.

(ଉ—କେ ଯିବ ପରା, ଆସ ଆସ, ପ୍ରାଣସଙ୍ଗିନୀ! ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ ସେ ମୁରଲୀଧରା ସଂଗୀତ)