ସଂଘ ତଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ସଂଘ ତଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ସଙ୍ ତଳ—ଅନ୍ୟରୂପ)

(ସଂଘତଳା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବି—(ବହୁବ୍ରୀହି)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯୁକ୍ତ କରତଳଦ୍ୱୟ; ଆଞ୍ଜୁଳା; ଅଞ୍ଜଳି ବନ୍ଧନ —The two hands with the open palms brought together.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୃତାଞ୍ଜଳି; ଆଞ୍ଜୁଳି କରିଥିବା (ବ୍ୟକ୍ତି) —(a person) With folded palms.