ହଟିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କ୍ରିୟା (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା
  • ପଶ୍ଚତପଦ ହେବା
  • ହଟ କରିବା; ଅଳି କରିବା
  • ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବା ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବା
  • ପରାସ୍ତ ହେବା
  • ରଣରଙ୍ଗ ଦେବା
  • ନିବୃତ୍ତ ହେବା
  • କମିବା; ରହିତ ହେବା; ଅପଗତ ହେବା
  • ଏଡି ଦେବା; ଲଙ୍ଘନ କରିବା; ପାଳନ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା