ହଡ଼ପ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ତାମ୍ବୁଳ ସାମଗ୍ରୀ; ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାନ ଖିଲ ତିଆରି କରାଯିବାର ସାମଗ୍ରୀ
  • ପାନ ଖିଲର ଉପକରଣ ମାନ ଯେଉଁ ଡିବାରେ ଥାଏ
  • ପାନବଟା, ପାନଡିବା; ଯେଉଁ ସଂପୁଟରେ ଖିଲପାନ ରଖାଯାଏ