ହାଦେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହାଦେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପଦ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚେ, ଶୀଘ୍ର, ହଠାତ୍, ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ

ହାଦେ ହାଦେ ଜଳ ତିନି ହାଦେ ଜଳ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଲି । - ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବିପ୍ର