ହାମ୍ଫୋଳି ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହାମ୍ଫୋଳି ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଓଷ୍ଠଦ୍ୱାରା ପବନ ଛାଡ଼ିବା;୨ କରତଳଦ୍ୱାରା ପୁଟୁକି ମାରିବା

ହାର୍ ଜିତ୍(ଣ), ହାର୍ ଜିଦ୍(ଦି) ମାରିବା

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଜିଦ ବା ପଣ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶିବା