ହୃଦରେ କପଟ ରଖିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହୃଦରେ କପଟ ରଖିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

ହୃଦୟରେ ଛଳକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା

[ଉ—ଚମତ୍କାର କଥା ଦେଖି ହୃଦରେ କପଟ ରଖି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. କିଶୋରୀ ଚମ୍ପୂ ଚ. ଗୀତ]

ପେଟରେ, ପେଟରେ କୋଲପ ପକାଇରଖିବା ===

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା