ହେଣ୍ଡି ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହେଣ୍ଡି ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ହାବୁଡ଼ା ମାରିବା ୨ (ଲକ୍ଷାଣାର୍ଥ) ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବା; ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବା

ହୋଇ, ହୋଇ ହୋଇ ମାରିବା ===

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଡ଼ିଟୋ ମାରିବା (ଦେଖ) -