ହ୍ରଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ହ୍ରଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ହ୍ରଦ (plural [[#English|]])

  1. ଏକ ବୃହତ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯାହାକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ବାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।
  2. ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯାହାକି କୌଣସି ନଦୀ ହହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନଥାଏ।

ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

Hrada

ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

Lake

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]

[୧]