(ଆପଣା) ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

(ଆପଣା) ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନିଜେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା —To cause one's own ruin.