(ବାଉଁଶର ବା ବାଡ଼ିର) ଗଣ୍ଠି ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

(ବାଉଁଶର ବା ବାଡ଼ିର) ଗଣ୍ଠି ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୁଟୀରି; ବାର୍ସି ବା କୁରାଢ଼ିରେ ବାଉଁଶର ଗଣ୍ଠିକୁ ହାଣିବା