(ମୃହିକୁ) ଖରା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

(ମୃହିକୁ) ଖରା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଖରାର ତେଜ ମୁହଁକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା; ୨ ଖରା ବକ୍ରଭାବରେ ଦେହରେ ପଡ଼ିବା