ଆର୍ଯ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ପୂଜ୍ୟ
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ
  • କୁଳୀନ; ସତକୁଳୋଦ୍ଭବ; ସାଧବ; ସଜ୍ଜନ
  • ସଭ୍ୟ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ସ୍ଵାମୀ
  • ଗୁରୁ
  • ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଡି ଦେଇ ଭାରତକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିଥିବା ସଭ୍ୟ ଜାତି
  • ସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି
  • ସଜ୍ଜନ; ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି