ଉଇକିଅଭିଧାନ:ଆଜିର ଶବ୍ଦ/ନଭେମ୍ବର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତା

  • ତଳପତ୍ରରେ ବା କନାରେ ନିର୍ମିତ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ତ ବା
ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଶରୀରାବରଣ ବସ୍ତୁ; ଆତପତ୍ର
  • ପରିବ୍ରାଜକ ସାଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ପୋତିବା କନାର ବଡ଼ ଛତା
ପୁରା ପଢନ୍ତୁ...