ଉଇକିଅଭିଧାନ:Mailing lists

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏବେ ଉଇକି ଅଭିଧାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ । ମୋ ମତରେ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉଇକିପିଡିଆର ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।


ଉଇକି ଅଭିଧାନ ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକି ଅଭିଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟ ।

ବାକି ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟ[ସମ୍ପାଦନା]