କଅଁଳ ମାଉଁସ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
  1. ନରମ ମାଂସ
  2. ଶିଶୁ ଦେହର କୋମଳ ମାଂସ
  3. ଘାଆ ଆଦିରେ ନୂଆ ହୋଇ କଅଁଳି ଥିବା ମାଂସ

ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ[ସମ୍ପାଦନା]

  • ଦେ. ବି. (ସଂ. କୋମଳ+ମାଂସ)

ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ବ୍ୟବହାର[ସମ୍ପାଦନା]

  • କଅଁଳ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ରୁଟୁକିନି ଖାଏଁ— କାହାଣୀର କଥାର ଶେଷ ପଦ