କୀର୍ତ୍ତନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ[ସମ୍ପାଦନା]

(କୃତ ଧାତୁ= ପ୍ରଶଂସା କରିବା + ଭାବ. ଅନ)

  • ଯଶୋଗାନ, ଗୁଣକଥନ
  • ଝାଞ୍ଜ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିବା ।