ଗଡ଼ ପଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଡ଼ ପଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ରୋଗରୁ ବା ଖାଦ୍ୟାଭାବରୁ ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହେବା ଓ ଭୂମିରୁ ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ନ ରହିବା — The body becoming reduced and losing the power or rising from the ground on account of disease or starvation.

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଡ଼ତପଡ଼ତ ହେବା (ଦେଖ) - Gaṟḍ̠atapaṟḍ̠ata hebā (See)