ଚଅଁର ପକାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଅଁର ପକାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଚଅଁର କାଢ଼ିବା (ଦେଖ) - ୧. Cha-an̄ra kāṟḍ̠ẖibā (See)
୨. ଚଅଁର ଢାଳିବା (ଦେଖ) - ୨. Cha-añra ḍhāḻibā (See)