ଜର୍ମାନୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜର୍ମାନୀ ଇଉରୋପରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ ।

ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଲେଖା ଅଛି:

Wikipedia

ଜର୍ମାନୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - ନାମ (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଇଉରୋପର. ରାଜ୍ୟବିଶେଷ — Germany.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ପୂର୍ବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଓ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟଙ୍କ କାଇଜର ବୋଲାଯାଉଥିଲା ବିଗତ ମହାସମର (୧୯୧୪—୧୯୧୮: ) ଜର୍ମାନୀଦ୍ୱାରା ସୁତପାତ ହେଲା ଓ ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀ ପରାସ୍ତ ହେଇ ସନ୍ଧି କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶାସିତ]