ଜଳଜମି

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଜଳଜମି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳ ଜମି ରହିବାରୁ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ — Good paddy-growing land.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଧାନ—ଜମି (ଏଥିରେ ଖୁବ ମୋଟ ଧାନ ହୁଏ) — An inferior quality of paddy-growing land.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଜଳଚର୍ (ଦେଖ) - Jaḻachar (See)