ଠଙ୍ଗ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠଙ୍ଗ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ -(ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମୂଲ୍ୟ; ଦାମ — Price.

ଯଚନିଆ ମାଲର ଠଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ ଢ଼ଗ

ଅ.[ସମ୍ପାଦନା]

(ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ)—ଖଣ୍ଡା ଆଦିରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଜୋର୍ରେ ହଠାତ୍ କାଟି ଦେବା ପ୍ରକାରେ — Swiftly or suddenly (to cut asunder the head with a sharp weapon); swiftly and with a thud.

(ଯଥା—ମୁଁଡ଼୍ଟା ଠଙ୍ଗ୍ କରି ହାନି ଦେଲାରେ)