ଢମ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢମ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦମ୍ଭ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅହଙ୍କାର; ଗର୍ବ — ୧. Pride; arrogance.

ତମ ଯ କଲା ରାୟେ କଂସ ତାଳେ ଅସୁର ଗଲା ନାଶ ବଳରାମ ଦାସ, କମଳ ଲୋଚନ ନଉଚିଶ

୨. ଦମ୍ଭ; ଚାତର; ମୁହଁ ବାଲିଙ୍ଗି — ୨. Boast; vainglory; bragging.
୩. ସାରହୀନ ବାହ୍ୟାଡମ୍ୱର — ୩. Outward show without any inner worth.

(ଯଥା—କରଣ ସାଆନ୍ତମାନଙ୍କ ଢମକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରଣ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରାଗ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ଅଛନ୍ତି)

୪. ଢଙ୍ଗ; ରୀତି —୪. Fashion; custom.