ଢୁଳା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢୁଳା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଢୁଳ (ଦେଖ) - Ḍhuḻa (See)

ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ସର୍ବଦା ଢୁଳାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ — ୧. Given to dozing; drowsy.
୨. ଢୁଳୁଢୁଳୁ (ଦେଖ) - ୨. Ḍhuḻu-ḍhuḻu (See)