ଥେଇୟା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥେଇୟା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଥେ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କ୍ଳାନ୍ତ — ୧. Tired.
୨. ବିରକ୍ତ —୨. Disgusting.

(ଯଥା—ମୁଁ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥେଇୟା ହୋଇ ଗଲିଣି)

ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇୟା ନାଚି ନାଚି କରି ଥେଇୟା—ଢଗ

ଅ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଥେଇ ଥେଇ (ଦେଖ) - —Thei thei (See)