ଫକଡ଼ି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଫକଡ଼ି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଫକ(କ୍କ)ଡ଼ାମି; ଫକ(କ୍କ)ଡ଼, ବାଜି; ଫକ(କ୍କ)ଡଂବାଜିଅନ୍ୟରୂପ

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଶଠତା; ଧୀର୍ତ୍ତତା; ଧଡ଼ବାଜୀ — ୧. fraud; deception
୨. ଦୁଷ୍ଟାମି — ୨. Wickedness.
୩. ନିର୍ଦ୍ଧନତା —୩. Poverty.
୪. ଫାଜିଲାମି —୪. Vain-glory.
୫. ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟତା —୫. Hollowness.
୬. ପ୍ରଗଲ୍ଭତା; ବାଚାଳତା; ଆତ୍ମପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଇହେବା; ବାଲିଙ୍ଗି —୬. Bragging; wagging; drollery.
୭. ନୀଚତା —୭. Meanness.

(ଉକଡ଼ିଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ନିର୍ଦ୍ଧନ — ୧. Poor.
୨. ବାଚାଳ —୨. Bragging.