ବଂଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ପରିବାର; କୁଳ
 • ଗୋତ୍ର; ଗୋଷ୍ଠୀ; ବର୍ଗ
 • ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି
 • କୁଳପରମ୍ପରା
 • କୁଳର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଗଣ
 • ସମୂହ
 • ଏକଜାତୀୟ ବହୁ ଜୀବ
 • ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଦି; ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର
 • ଗର୍ବ
 • ନାସାରନ୍ଧ୍ର; ନାସା ବିବର
 • ଗୃହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵକାଷ୍ଠ; ଘରର ଚାଳର ମଥାନ ଉପରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଶେଣୀ
 • ପୃଷ୍ଠଦଣ୍ତ; ମେରୁହାଡ଼
 • ବାଉଁଶ
 • ବଂଶୀବଂଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବି—(ବମ୍ ଧାତୁ=ବମନ କରିବା+କର୍ମ. ଶ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପରିବାର; କୁଳ —୧. Family; race.
୨. ଗୋତ୍ର; ଗୋଷ୍ଠୀ; ବର୍ଗ — ୨. Species; line; lineage; genus.
୩. ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି —୩. Children; offspring.


୪. କୁଳପରମ୍ପରା —୪. Successive generations.
୫. କୁଳର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଗଣ — ୫. Ancestors and escendants of a family.
୬. ସମୂହ —୬. All; collection; multitude.
୭. ଏକଜାତୀୟ ବହୁ ଜୀବ —୭. A number of animals of the same species.
୮. ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଦି; ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବଂଶଧର —୮. Descendants.
୯. ଗର୍ବ —୯. Pride; hauteur.
୧. ନାସାରନ୍ଧ୍ର; ନାସା ବିବର —୧୦. Nostril.
୧୧. ଗୃହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଷ୍ଠ; ଘରର ଚାଳର ମଥାନ ଉପରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଶେଣୀ —୧୧. The uppermost long beam on the ridge of a thatch.
୧୨. ପୃଷ୍ଠଦଣ୍ଡ; ମେରୁହାଡ଼ —୧୨. Backbone.
୧୩. (ବନ୍ ଧାତୁ=ଶବ୍ଦ କରବା+କର୍ତ୍ତୃ. ଶ) —ବାଉଁଶ — ୧୩. Bamboo.
୧୪. ବଂଶୀ —୧୪. Flute made of bamboo.