ବଇବସ୍ୱତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇବସ୍ୱତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବୈବସ୍ୱତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈବସ୍ୱତ (ଦେଖ) - B&aline;i̱baswata (See)

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବୋଇଲେ ମୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂତ ବଇବସ୍ୱତ ହେଲେ ନଗତେ ବିଦିତ—କୃଷ୍ଣସିଂହ, ମହାଭାରତ. ବନ