ବଇରତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇରତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ବୈରତା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ବୈରିତା; ବୈର)[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈର (ଦେଖ) - B&aline;i̱ra (See)

ବଧ ନ କଲାକୁ ସୁଝାଇଲା ବଇରତା— ଭଞ୍ଜ. ବୈଦେହୀଶବିଳାସ