ବଇରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବଇରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ବୈରା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବହିରା (ଦେଖ) - Bahirā (See)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତୋଡ଼ି ମାଛ — A kind of bill-fish.