ମଉନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଉନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ)ବିଶେଷଣ - ଓ ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ମୌନ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୌନ (ଦେଖ) - — M&aline;&uline;na (See).

[ଉ—ହରିଣାଙ୍କବିମ୍ୱ ଚାହିଁ କିମ୍ପା ବିମ୍ୱ ଅଧରା ହେଲୁ ମଉନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତ]