ଶଂପିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶଂପିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଶମ୍ପିବା (ଦେଖ) - —Ṡaṁpibā (See)

[ଉ—କେବା ଭର୍ସନା ଅମଙ୍ଗଳେ, ତୋତେ ଶଂପିଲା ବାକ୍ୟ ବଳେ ଜଗନ୍ନାଥ. ଭାଗବତ]