ସ୍ଵଭାବ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

  • ନୀଚକୁଳରେ ବିବାହାଦିଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣର ନୀଚତା ପ୍ରପ୍ତ ହୋଇ ନ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥା; ଅଭଙ୍ଗ କୌଳିନ୍ୟ
  • ଅଭ୍ୟାସ