ହେଳା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଅବଜ୍ଞା
 • ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା
 • ଅବଲୀଳା
 • କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା; କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି
 • ଅଯତ୍ନ; ଗର୍ ହେଆଜିତ୍
 • ଅବହେଳା
 • ଖେଳ; କ୍ରୀଡା
 • କେଳି; କାମକ୍ରୀଡା
 • ଶୃଙ୍ଗାରାତ୍ମିକା ଲୀଳା; ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବଜ କ୍ରିୟାବିଶେଷ; ସୁରତରେ ପ୍ରୌଢେଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ
 • ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସୂଚକ ହାବ ବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବା ଚେଷ୍ଟା
 • ଅତି କାମାତୁରା ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରତୋତ୍ସବପାଇଁ ପ୍ରୌଢେଚ୍ଛା
 • ଚନ୍ଦ୍ରିକା; ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
 • ସଙ୍ଗୀତର ରାଗରେ ବା କମ୍ପନରେ ସ୍ତମ୍ଭନ
 • ଅପମାନ
 • ଅସମ୍ମାନ
 • ଘୃଣା
==ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)==
 • ବିଳମ୍ବ

ବିଶେଷ୍ୟ (ପ୍ରାଦେଶିକ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ହେଳା

ବିଶେଷଣ (ପ୍ରାଦେଶିକ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଅଳସୁଆ