ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୬/ଅକ୍ଟୋବର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଅଁତିଶ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Pa añtiṡa
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ପଇଁତିରିଶ - ତିରିଶ ଅପେକ୍ଷା ୫ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?