ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକି ଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଠାରେ (ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/ମତାମତ) ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବେ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବ୍ୟଭିଚାର

ଉଚ୍ଚାରଣ: Byabhichāra
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ବି+ଅଭି+ଚର୍ ଧାତୁ+ଭାବ. ଅ
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ନିୟମର ବତିକ୍ରମ; ନିପାତନ
  2. (ନ୍ୟାୟ ମତରେ) ହେତୁଦୋଷ ବିଶେଷ; ଯୁକ୍ତିରେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୋଷ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]