ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକି ଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଠାରେ (ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/ମତାମତ) ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବେ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି

ଉଚ୍ଚାରଣ: Chhandā-chhandi
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଗୁଡେଇ ତୁଡେଇ ବାନ୍ଧିବା
  2. ଅନ୍ୟୋଽନ୍ୟ ବନ୍ଧନ

[ଉଦାହରଣ —ତରୂ ବ୍ରତତୀର ପ୍ରେମେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଘେନାଘେନି — ରାଧାନାଥ, ଯଯାତିକେଶରୀ]

ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]