ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଠାରେ (ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/ମତାମତ) ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବେ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରସୂତ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Prasūta
ସ୍ତ୍ରୀ: ପ୍ରସୂତା
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ପ୍ର+ସୂ ଧାତୁ+କର୍ମ. ତ
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଂ.

  1. ସଂଜାତ; ଉତ୍ପନ୍ନ; ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]