ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକି ଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ନେପଥ୍ୟ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Nepathya
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ନେ=ନାୟକ+ପଥ୍ୟ=ଯୋଗ୍ୟ ବା ମନୋହର
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳର ଅନ୍ତରାଳ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]