ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଠାରେ (ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/ମତାମତ) ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବେ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଚିମୁଟା

ଉଚ୍ଚାରଣ: Chimuṭā
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ଚିପିଟ=ଚେପଟା
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଦୁଇ ଟିପଦ୍ୱାରା ଚିପି ଆଘାତ କରିବା
  2. ବଣିଆ, ସନ୍ୟାସୀ ଓ କମାରମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଲମ୍ୱ ଓ ପତଳା ବାହୁ ଥାଏ; ନିଆଁ ବା ତପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଦି ଯାହା ହାତରେ ଧରି ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ବସ୍ତୁସବୁକୁ ଚିମୁଟାର ଦୁଇ ବାହୁଦ୍ୱାରା ଚିପି ଧରି ଉଠାଇବାକୁ ହୁଏ]

ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]