ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବଛା ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଉଇକି ଅଭିଧାନର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଠାରେ (ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/ମତାମତ) ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିବେ ।


Archive

ଏ ମାସର ବଛା ଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଧାନ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Bidhāna
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ବି+ ଧା ଧାତୁ+ ଭାବ. ଅନ
ଦେଶଜ

  1. ପରି; ସଦୃଶ

[ଉଦାହରଣ —କ୍ରୋଧେ ନ ସ୍ଫୁରଇ ବଚନ, ନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଲା ବିଧାନ - ଭୂପତି, ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ]

ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?


ଅଭିଲେଖ[ସମ୍ପାଦନା]

ଇତିହାସ[ସମ୍ପାଦନା]