ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୭/ଜୁଲାଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଜ୍ଞାନ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Bijn̄āna
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ବି=ବିଶେଷ+ଜ୍ଞା ଧାତୁ+ଭାବ. ଅନ
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ; କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ
  2. (ହିନ୍ଦୁ ମତେ) ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାକରଣାଦି ସପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ

  1. ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ

[ଉଦାହରଣ —ବାମ ବଚନ ଶୁଣି, ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନେ କହେ ବାଣୀ -ଭଞ୍ଜ. ବୈଦେହୀଶବିଳାସ]

ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?