ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୦/ଫେବୃଆରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପହଣୀ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Pahaṇī
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ପ୍ରବେଣୀ; ସଂସ୍କୃତ - ପୟଃ+ ନାଳୀ
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଜଳ ନାଳ
  2. ଲମ୍ୱା ଗହୀର ଗାତ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?