ଉଦୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଅନାବୃତ
 • ଅବଶ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଆବିର୍ଭାବ; ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ; ଉଇଁବା
 • ଆରମ୍ଭ; ଉତ୍ପତ୍ତି
 • ସୁଖ; ସୌଭାଗ୍ୟ; ଉତ୍ଥାନ; ସମୃଦ୍ଧି
 • ଉତ୍କର୍ଷ
 • ବୃଦ୍ଧି
 • ଲାଭ
 • ଫଳ
 • ଉଦୟାଚଳ
 • ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
 • ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ସମୟ
 • ଗ୍ରହ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରାଦିର ପୂର୍ବଦିଗବଳୟରେ ଆବିର୍ଭାବ
 • ଉନ୍ନତି
 • ଘଟନା
 • ଫଳସିଦ୍ଧି
 • ପରାକ୍ରମ; ସାମର୍ଥ୍ୟ
 • ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ
 • ଲଗ୍ନ

ବିଶେଷଣ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଉଦିତ; ପ୍ରକାଶିତ