ଉପଲକ୍ଷ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଅବଲମ୍ବନ
 • ପ୍ରୟୋଜନ
 • ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 • ଚିହ୍ନ; ଲକ୍ଷଣ
 • ସଂଜ୍ଞା; ଗୁଣସୂଚକ ନାମ
 • ଉହ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ନାମ
 • ଅନୁମାନ
 • ତୁଳନାତ୍ମକ ସୂଚନା
 • ତୁଳନା
 • ସାଦୃଶ୍ୟ
 • ସଙ୍କେତ

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ତୁଳନୀୟ
 • ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ
 • ଅନୁମେୟ