ପନ୍ଥା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ପଥିନ୍ ଶବ୍ଦ ୧ମା. ୧ବ. ପନ୍ଥାଃ;)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପଥ; ମାର୍ଗ ୧. Way; road.
୨. ଉପାୟ —୨. Means.
୩. ସ୍ୱଭାବ —୩. Nature.
୪. କୌଣସି ଧର୍ମସଂପ୍ରଦାୟ — ୪. Any religious sect.
୫. ଅଭିପ୍ରାୟ —୫. Intention.
୬. ଧର୍ମ ମତ —୬. Tenet; doctrine.