ଲକ୍ଷ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ବିଶେଷ୍ୟ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଶତ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା
 • ଶରବ୍ୟ; ଲକ୍ଷ୍ୟ
 • ପ୍ରବଞ୍ଚନା; ଚାତୁରୀ
 • ଛଳନା
 • ବ୍ୟାଖ୍ୟା
 • ଦୃଷ୍ଟି
 • ଗୋଡ଼
 • ଚିହ୍ନ
 • ଅସ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାର ସଂହାର
 • ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆପେକ୍ଷ କରାଯାଏ
 • ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 • ଅନୁମେୟ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟ
 • ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ

ବିଶେଷଣ (ସଂସ୍କୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ
 • ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ

ବିଶେଷ୍ୟ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ତୁଳନା; ଉପମା
 • ମାଳାକୁ ୬୪ ଥର ଫେରାଇ ଜପିବା
 • ନଖ

ବିଶେଷଣ (ଦେଶଜ)[ସମ୍ପାଦନା]

 • ତୁଳନୀୟ
 • ସମକକ୍ଷ, ସମାନ