ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୮/ଜୁନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନେପଥ୍ୟ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Nepathya
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ନେ=ନାୟକ+ପଥ୍ୟ=ଯୋଗ୍ୟ ବା ମନୋହର
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳର ଅନ୍ତରାଳ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?