ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୯/ଡିସେମ୍ବର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଧଡ଼ିଆ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Dhaṟḍ̠iā
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ଧଟୀ; ଡୋରକ
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ମସ୍ତକର କେଶରେ ବାନ୍ଧିବା ଡୋରି ବା ପାଟଫୁଲି
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?