ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ବିଶେଷ୍ୟ[ସମ୍ପାଦନା]

 1. ଆଦେଶ; ଆଜ୍ଞା
 2. ଅବଧାରଣ; ନିରୂପଣ
 3. କଥନ
 4. ପ୍ରଦର୍ଶନ
 5. ଉପଦେଶ
 6. ଉଲ୍ଲେଖ
 7. ବର୍ଣ୍ଣନ
 8. ସାକ୍ଷ୍ୟ
 9. ନିୟୋଜନ
 10. ବେତନ
 11. ସଂଜ୍ଞା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(ନିର୍ଦେଶ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ନିର୍+ଦିଶ୍ ଧାତୁ+ଭାବ. ଅ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆଦେଶ; ଆଜ୍ଞା —୧. Command; order; mandate.

ଯାଆ ବୋଲି ନୃପକୁ ଦେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ସରା

୨. ଅବଧାରଣ; ନିରୂପଣ —୨. Determination.
୩. କଥନ —୩. Mention; statement.
୪. ପ୍ରଦର୍ଶନ —୪. Exhibition.
୫. ଉପଦେଶ —୫. Advice.
୬. ଉଲ୍ଲେଖ —୬. Reference.
୭. ବର୍ଣ୍ଣନ —୭. Description; narration.
୮. ସାକ୍ଷ୍ୟ —୮. Testimony.
୯. ନିୟୋଜନ —୯. Appointment.
୧. ବେତନ —୧୦. Salary.
୧୧. ସଂଜ୍ଞା —୧୧. Definition; designation.
୧୨. (+କରଣ. ଅ) ନାମ —୧୨. Name.

ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନିର୍ବିସିତ —Exiled; banished.