ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୮/ଜାନୁଆରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚୋକଡ଼

ଉଚ୍ଚାରଣ: Chokaṟḍ̠a
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ସଂସ୍କୃତ - ଶକଳ; ଶଳ୍ପ; ତ୍ୱକ୍; ସଂସ୍କୃତ - ଚୋଳକ=ବଳ୍ଲଳ
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ଗହମର ଚୋପା; ଭୁସି
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?